Małgorzata Krzyżek - Cichaczewska

  • obsługa sekretariatu,
  • organizacja obiegu i przechowywania dokumentacji,
  • obsługa korespondencji i centrali telefonicznej,
  • organizacja i realizacja zaopatrzenia w artykuły niezbędne do funkcjonowania biura.